Sign In Forgot Password

Friday Vaad

Dayan Gutman - Parshas Veyechi 5777
Rabbi Yaakov Tzvi Blejer - Parshas Emor 5776
Zibo Dayan - Parshas Pinchas 5775
Rabbi Silver - Parshas Yisro 5775
Rabbi Moshe Scheinerman - Parshas Bo 5777
Rabbi Apter - Parshas Vayakhel 5776
HaRav Bloom - Parshas Bechukosai 5776
Rabbi Tzvi Bosch - Parshas Bo 5778
Rabbi Dovid Sapirman - Parshas Kedoshim 5776

 

Fri, November 15 2019 17 Cheshvan 5780